zmiany

komu jest potrzebna zmiana czasu

zegarki się tylko od niej psują

coś tam przekręca się w nich

na lewą stronę i zaczynają chodzić

wspak spieszą lub późnią na zmianę

same niepewne czy bardziej na czasie

jest godzina w przód czy w tył

komu potrzebny jest nowy układ

gwiazd który podobno odchylił się

znacznie od tego co widzieli na niebie

starożytni w gruncie rzeczy to tylko

znaki a każdy i tak rodzi się

pod własną bezimienną gwiazdą

i ma zegar nakręcony na ileś lat

Cytat z Milana Kundery o grafomanii

Nie mogę nie podzielić się cytatem z czytanego właśnie Milana Kundery:

„Grafomania (chorobliwa potrzeba pisania książek) staje się zawsze masową epidemią, jeśli rozwój społeczeństwa spełni trzy podstawowe warunki:

1. wysoki stopień upowszechnienia dobrobytu, który umożliwia ludziom zajmowanie się czynnościami bezużytecznymi;

2. wysoki stopień atomizacji życia społecznego i płynące z niego powszechne osamotnienie jednostek;

3. radykalny brak wielkich przemian społecznych w życiu narodu; (z tego punktu widzenia wydaje mi się znaczące, że we Francji, gdzie praktycznie nic się nie dzieje, procent pisarzy jest dwadzieścia jeden razy wyższy niż w Izraelu [...]. Właśnie ten brak życiowych treści, ta pustka jest motorem, który zmusza ich do pisania).

Skutek wywiera także wpływ na przyczynę. Powszechna samotność wywołuje grafomanię, ale jednocześnie powszechna grafomania utwierdza i powiększa ogólną samotność. Wynalazek druku umożliwił niegdyś ludzkości wzajemne porozumiewanie się. W czasach powszechnej grafomanii pisanie książek uzyska odwrotny sens: każdy jest otoczony swymi literami jak ścianą z luster, przez którą nie dochodzi żaden głos z zewnątrz”.

Milan Kundera: Księga śmiechu i zapomnienia. Przeł. P. Godlewski, A. Jagodziński. Wyd. 5. Warszawa 2013, s. 131-132.

Nic dodać, nic ująć. W punkt!

Region na nowo odczytany. Rozmowa z prof. Ryszardem Kaczmarkiem

W listopadowym numerze „Śląska” ukazała się moja rozmowa z prof. Ryszardem Kaczmarkiem, historykiem oraz dyrektorem Instytutu Badań Regionalnych przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Zachęcam do lektury całości pod linkiem: Region na nowo odczytany.