Niewykorzystany demon przypadku

Recenzja ukaże się drukiem w miesięczniku „Śląsk” (nr 10/2016).

Pierwszy raz jestem w sytuacji, gdy piszę o książce autorstwa osoby, z którą przyszło mi zasiadać przy tym samym redakcyjnym stole. Co więcej, była ona moim szefem; i jeszcze więcej – spuentowała w książce m.in. moje przyjście do redakcji znamiennym proroctwem, przeczuciem (?), iż zapewne nie zestarzeję się w tym zespole, ale może czegoś nauczę. Rzeczywiście nie zestarzeję się, a nauk wyniosłam mnóstwo, ale to już materiał na inną okazję!

Czytając Miasto z przypadku Witolda Turanta zrozumiałam jeszcze jedną prawdę, że Katowice muszą pozostać in statu nascendi, bo ta ciągła fluktuacja i towarzysząca jej tymczasowość, czasami prowizoryczność, które tak denerwują poszukujących solidnych korzeni oraz pejzaży estetycznie uporządkowanych, wykazujących szacunek do historii, dla wielu jest tym czymś, co przyciąga ich do stolicy Śląska z siłą magnesu.

Stanowiska były i pozostaną podzielone, bo od zawsze stali mieszkańcy poszukiwali trwałości, pewności, solidności, chcieli wiedzieć, że żyją w miejscu, które nie wyszło sroce spod ogona, ale zostało zbudowane wysiłkiem mięśni, intelektu i ducha, że mieszkają w metropolii, która nie przypomina niezamierzonej brudnej plamki na mapie świata, ale jest rozpoznawana także w innych szerokościach geograficznych jako urbanistyczny, gospodarczy i kulturowy fakt. Od zawsze też przyjezdni poszukiwali, owszem, z jednej strony jakichś majestatycznych zabytków, lokalnych ciekawostek, urokliwych zakątków, ale z drugiej jednak czegoś innego niż oferują im ich własne miasta, a więc braku przewidywalności, swoistego diabelskiego młyna, w którym widoki zmieniają się w opętańczym tempie i dostarczają wciąż nowych wrażeń, bo właśnie w celu doświadczenia silnych bodźców wybieramy się w podróż, wyjeżdżamy z najsłynniejszych nawet stolic, by przeżyć coś nowego.

Katowice do takiej właśnie turystycznej impresji nadają się bardzo dobrze. Kraków zwiedza się jak muzeum, w którym spocony turysta próbuje „zaliczyć” przynajmniej najważniejsze dzieła, by zrobić sobie przy nich obowiązkowe selfie. Po Katowicach wędruje się z nieustannym zadziwieniem, skąd w tym miejscu akurat taka kamienica, taki styl, tutaj turysta czuje się raczej jak bohater kolaży Szymborskiej. I to się może podobać, zwłaszcza młodym i znudzonym miastami-muzeami. Ale to może też denerwować, szczególnie stałych bywalców, którym niedziwne są już wszystkie kontrasty, którzy nie dostrzegają w nich niczego magicznego, a raczej zwykły urbanistyczny nieład powstały przez nagromadzenie setek przypadków przez półtora wieku miejskiej historii Katowic.

Turant pozostaje trochę na skrzyżowaniu obu stanowisk – zachwyca się i równocześnie próbuje urwać, jak sam to określa. Penetruje poszczególne dzielnice i zaułki, nakładając na ich topograficzny opis tkankę osobistych wspomnień i przeżyć, a zarazem co chwila ucieka i z samego miasta za jego granice, a nawet granice kraju, i z głównego ciągu narracji w dygresyjne rozważania. Książka Turanta jest z tego powodu podobna do swego głównego bohatera – czasami wydaje się być zbiorem przypadkowych refleksji, traci spójność, po czym znowu ją odnajduje, jest nierówna niczym katowicki krajobraz. Być może taki był zamiar autora, a może miasto to wciąż wymyka się literaturze, choć było już kilka prób poskromienia go? Trzeba tu wspomnieć chociażby Dysharmonię cælestis  (2004) Feliksa Netza, Katowice-blues czyli Kattowitzer-Polkę (2010) Henryka Wańka, Wieżę spadochronową (1947) Kazimierza Gołby, Przygodę na Tylnej Mariackiej (2009) Witolda Turanta, Spotkanie z jutrem (1962) Aleksandra Baumgardtena, Siedem krów tłustych (1962) Marii Klimas-Błahutowej, Piątą stronę świata (2010) Kazimierza Kutza, Czarny ogród (2007) Małgorzaty Szejnert czy Czas beboka (2015) Richarda A. Antoniusa. Jak Niobie… – opowieść górnośląska (2016) Alojzego Lyski także zahacza o Katowice, a niedawno Lech Majewski podjął się z kolei ukazania pewnego niechlubnego fragmentu katowickiej rzeczywistości w niewielkiej książeczce Mariacka 5 (2016). I choć Tadeusz Kijonka od lat postuluje, by ogłosić konkurs na powieść o centralnej metropolii Górnego Śląska, gdyż taka według niego dotąd nie powstała, ja osobiście cenię najbardziej opasły tom Antoniusa Czas beboka, utrzymany w surrealistycznej konwencji.

Biorąc pod uwagę obraz, jaki wykreował Turant w swoim zbiorze wspomnień, a więc pewną przypadkowość wpisaną w DNA miasta, przemieszanie stylów architektonicznych i fakt, iż zaskoczenie jest niejako drugim imieniem Katowic, surrealistyczna poetyka wydaje się być najlepszym wyborem. Oprócz Antoniusa sięgnął po nią w równie udany sposób Netz w Dysharmonii…, szczególnie w rozdziale Wyjście z kotliny dinozaurów. Także w recenzowanym tomie można odnaleźć nieliczne fragmenty z elementami onirycznymi czy fantastycznymi, zwłaszcza tam, gdzie autor opisuje swoje sny czy dziecięce marzenia, ale aż prosi się, by było takiej narracji więcej. Oczywiście nie czynię z jej braku zarzutu formalnego, gdyż mam świadomość, że pisarzowi chodziło raczej o stworzenie swego rodzaju pamiętnika, zbioru wspomnień czy nawet esejów, jednak dostrzegając lekkość jego pióra oraz skłonność do żartów, przeczuwam, iż byłby w stanie opisać Katowice także surrealistycznym językiem i wtedy być może rozprawiłby się z mackami przeszłości, które tak natrętnie go obłapiają, nabrałby większego dystansu i nie musiałby się obawiać wpadnięcia w intonację regionalnego piewcy, która wobec ogromu literatury sakralizującej śląskość wydaje się szczególnie niebezpieczna i irytująca.

Hagiografii, martyrologii, wiców, berów i bojek mamy już wiele, ale brakuje nam obrazów surrealistycznych, onirycznych, absurdalnych, groteskowych, brakuje Śląskowi pióra, które byłoby w stanie udźwignąć taką narrację. Antonius, który podjął próbę, jest spoza regionu, a Szczepan Twardoch, którego Dracha ktoś mógłby wskazać jako utwór najbliższy moim postulatom, podąża o wiele bardziej w stronę brutalizacji języka, a to zupełnie inna konwencja. Katowice czekają więc nadal na kogoś na miarę Michaiła Bułhakowa, kto zamieni demona przypadku w postać formatu Wolanda.

 Witold Turant: Miasto z przypadku. Katowice 2016, ss. 239.

Wredny łobrozek, czyli egzystencjalny bigos

Recenzja ukaże się w miesięczniku „Śląsk” (nr 10/2016).

Ulica Mariacka w Katowicach jest niepowtarzalnym zjawiskiem. Po pierwsze, ma swoją brzydszą siostrę, którą ukrywa wciśniętą w przestrzeń pomiędzy tylnymi kamienicami a torami kolejowymi. Po drugie, po latach estetycznego staczania się zyskała nowy wygląd i charakter, albowiem z zaniedbanej ulicy przelotowej stała się deptakiem i sceną muzyczną dla licznych imprez i koncertów. Po trzecie, pomimo swej złej sławy, zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym, jej początek i koniec zanurzone są w sacrum. Początek, bo przecież nazwa ulicy pochodzi od parafii Mariackiej, czyli kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w którym duszpasterzem był sam bł. Emil Szramek. Oczywiście trzeba dodać, że nie zawsze Mariacka była Mariacką, niegdyś nosiła imię Richarda Holtzego, ale tych czasów prawie nikt z żyjących już chyba nie pamięta. No i jej koniec jest święty, bo perspektywę ciągu kamienic zamyka bryła kościoła, o którym była mowa wyżej.

Można powiedzieć, że wszystko tu zmierza wprost do zawsze otwartych drzwi odrestaurowanego budynku sakralnego, a ten niejako czeka na tę rzekę ludzkich problemów, słabości, grzechów, wad i zalet, aż przepłynąwszy przez kamieniczny kanion, spieni się u jego bram i rozleje po zacienionym, chłodnym i cichym wnętrzu, które gotowe jest ukoić, oczyścić, rozgrzeszyć, wzmocnić, ale i upomnieć. Wiedział już o tym ks. Emil Szramek, gdy w latach trzydziestych zamawiał u Adama Bunscha witraże, które do dziś zachwycają trafnym i artystycznie udanym ujęciem grzechów z jednej strony i cnót z drugiej strony świątyni. Jakże głębokie musiało być zrozumienie ówczesnego proboszcza istoty tej ulicy, jej sprzeczności, moralnych pęknięć, jasnych i ciemnych stron ludzkiej natury, upadków i zwycięstw nad własną słabością. To przecież w tamtych latach Mariacka okryła się złą sławą jako miejsce pracy prostytutek, które wystawały na skrzyżowaniu z ulicą Stanisława.

Ów kontrast, a nawet swego rodzaju paradoks Mariackiej zauważył również Lech Majewski, który w niewielkiej książeczce pt. Mariacka 5 nakreślił w dwunastu pieśniach spowiednich pani Heli tragikomiczny obrazek z życia pewnej doświadczonej kurtyzany. Ta napisana gwarą historyjka z pozoru trąci banałem i irytuje epatowaniem brutalizmem słownym i estetycznym. Do momentami pornograficznych opisów Majewskiego dołączone są równie pikantne rysunki Andrzeja Czeczota. Całość budzi więc zarówno zastrzeżenia moralne, jak i poczucie braku pewnego wysublimowania. Gdy jednak wejdzie się w tekst głębiej, można dostrzec wolę autora, by posługując się bardzo konkretnym szczegółem, jakim jest ponura egzystencja prostytutki spod numeru 5., na dodatek posługującej się nie tyle śląską gwarą, co raczej językiem ulicy, opowiedzieć coś o ludzkim losie jako takim, o jego kruchości, o skłonności człowieka do taplania się w błocie, a zarazem do odwoływania się do pozaziemskich świętości.

W tym kontekście zarówno utwór Majewskiego, jak i sama ulica jawią się jako symbol czy może nawet metafora rozszczepienia człowieczej natury, odwiecznej walki dobra ze złem, jaka toczy się w naszej duszy. To także dwa wyobrażenia drogi, którą przechodzi śmiertelnik od upadku do powstania, od grzechu do zbawienia, dlatego u końca tej pełnej ulicznego hałasu i niechlubnych zachowań Mariackiej jest kościół i to nie byle jaki, bo z błogosławionym proboszczem w swej historii; dlatego też pani Hela z opowieści Majewskiego po całym smutnym życiu pełnym nieczystości, kłamstwa, pijaństwa, a nawet świętokradztwa, ostatecznie zostaje wzięta do nieba przez świętego Antoniego.

Mieszkaniec Katowic i zwiedzający je oraz czytelnik Mariackiej 5 przekonują się zatem, że tutaj, w tym wyjątkowym kwartale, koegzystuje świętość i grzeszność, mieszkają obok siebie prostytutki, pijacy, złodzieje, duchowni i błogosławieni, jak wszędzie. Jak na całym świecie. Nie ma miejsc wyjętych spod prawa zła i nie ma miejsc do cna złych. Są zawsze takie i takie. Każdy z nas jest i dobry, i zły. Co więcej, nie możemy nikogo sądzić po pozorach, bo nawet osoba, która upadła na samo moralne dno, może w sobie mieć jeszcze resztki człowieczeństwa, może odczuwać żal, wstyd, upokorzenie i one mogą być drogą czyśćcową do nieba, jak u pani Heli.

Z tego też powodu, chociaż dwanaście pieśni Majewskiego ma wydźwięk tragikomiczny, co dodatkowo zostało wzmocnione śląską gwarą wymieszaną z rynsztokowym językiem, to jednak jest to dla mnie nade wszystko bardzo smutna opowiastka filozoficzna o kondycji ludzkiej egzystencji, w której miesza się świat tarota ze światem ludowej religijności, pragnienie miłości znajduje zaspokojenie jedynie w przygodnym seksie, a wyrzuty sumienia są uciszane przerysowanymi i często nieudanymi gestami pokutnymi. Taki egzystencjalny bigos, którego opary unoszą się z każdej bramy. Majewski wybrał tę spod 5. numeru, bo przechodząc kiedyś obok usłyszał żale pewnej kurtyzany, które ta wlewała po śląsku do ucha swej koleżanki po fachu. Tak narodziła się historyjka o pani Heli, a w rzeczywistości portret ludzkiego żywiołu.

Warto więc czasami przejść się Mariacką, by zrozumieć to i owo z zawiłości tego świata, choć na darmo szukałby ktoś podobnych bezeceństw, jak powiedziałaby babcia Oswalda z Angelusa, pod wskazanym w tytule adresem. Podczas spaceru może się oczywiście zrodzić także pytanie o sens tworzenia takich wrednych łobrozków, używając określenia tej samej filmowej bohaterki, ale to już pytanie o sens sztuki w ogóle, sztuki, którą nomen omen sprzedaje się właśnie na Mariackiej 5.

Lech Majewski: Mariacka 5 czyli dwanaście pieśni spowiednich pani Heli. Il. Andrzej Czeczot. Poznań 2016, ss. 72, okł. twarda.